Výsledky Tříkrálové sbírky

V sobotu 6. ledna 2024 se v naší obci konala Tříkrálová sbírka. Celkem v naší obci koledovalo 5 skupin koledníků: 

Skupina paní Chlupové 6.455,- Kč
Skupina paní Knoblichové 3.934,- Kč
Skupina paní Markové 8.455,- Kč
Skupina paní Krmelové 5.530,- Kč
Skupina pana Žáka 2.034,- Kč

Celkem tedy koledníci v naší obci vykoledovali rekordních 26.408,- Kč. 
Děkujeme za Vaši štědrost. 

Datum vydání: 
09.02.2024
Přílohy: