Projekt kanalizace - setkání s občany

Projekt kanalizace

V návaznosti na množící se dotazy a informace o šíření různých zpráv spojených s kanalizací jsem se rozhodl uspořádat veřejné setkání s občany. Na setkání bylo připomenuto a zopakováno to nejdůležitější co se týká kanalizace a také bylo odpovězeno na dotazy přítomných občanů. Některé dotazy včetně odpovědí uvádím níže. Věřím, že setkání napomohlo zdárnému průběhu a dokončení výstavby kanalizace v obci.

Kdo a kdy bude dělat finální terénní úpravy? – dodavatel stavby Gasco ještě před dokončením celé stavby

DEN MATEK

Obec Rychnov na Moravě Vás srdečně zve na oslavu DNE MATEK, která se bude konat ve středu 15. května od 15 hodin v zasedací místnosti OÚ. Vystoupí děti z MŠ. Občerstvení zajištěno. 

Datum: 
Středa, 15. Květen 2024 - 15:00

Změny ordinace MUDr. Grepla

MUDr. Grepl informuje pacienty o následujících změnách ordinace v měsíci květnu

Pondělí 6. května ZAVŘENO
Úterý  7. května  ZAVŘENO
Pátek 24. května ZAVŘENO

Dále informuje o drobných úpravách stálé ordinační doby: 
- odběry krve středa 6:30 - 7:00 hod.
- NOVĚ pondělí 7:00 - 7:30 hod.

Provoz sběrného dvora

Informujeme občany o tom, že od nového roku je sběrný dvůr otevřen každou LICHOU sobotu v době od 8:30 do 11:30. 

Jízdní řád autobusů od 10. 12. 2023

V příloze najdete jízdní řád autobusů platný od 10. prosince 2023.

Osvědčení o úspoře emisí

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy". Osvědčení naleznete v příloze.

Stavba kanalizace a ČOV zahájena

Editace 3. dubna 2024.

Žádáme občany, kteří mají již nainstalovanou čerpací jímku, aby si co nejdříve zajistili přívod elektřiny. V příloze najdete leták, ve kterém jsou uvedeny požadavky na elektrickou přípojku. Po instalaci kontaktujte OÚ s žádostí o vypracování revize přívodu (revizi hradí obec). 
POZOR!!! napojení jednotlivých nemovitostí na čerpací jímky bude probíhat až na výzvu OÚ, a to po dokončení stavby kanalizace. 

Akademie začínajícího podnikání

Město Moravská Třebová pokračuje ve spolupráci s Pardubickým podnikatelským inkubáterem, P-PINK s cílem podpořit začínající či budoucí podnikatele ve městě a jeho okolí. Město prostřednictvím P-PINK zajistí sérii školení a workshopů, které budou pro účastníky bezplatné. Zájemci mohou zasílat přihlášky do 15. května na adresu zpravodaj@mtrebova.cz. Více informací naleznete zde.

Nabídka kurzů pro veřejnost

Pardubický kraj ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice nabízí kurzy pro laickou veřejnost. Nabídku kurzů naleznete v příloze. Termíny a veškeré další informace naleznete zde. 

Informace Českého telekomunikačního úřadu

Český telekomunikační úřad vydal informace pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu. Tyto informace naleznete v příloze.

Pasport cyklotras a cyklostezek Pardubického kraje

Pardubický kraj zveřejnil projekt týkající se cyklotras a cyklostezek v našem kraji. Mapu naleznete zde. 

Pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií

Úřad práce ČR nabízí pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií.
Potřebné informace nalezenete v příloze. 

Pozor! Varování před podvodnými praktikami

Policie České republiky, obvodní oddělení Svitavy nás požádalo o součinnost týkající se předání informace o množících se případech podvodů, jejíchž obětmi bývají hlavně senioři. Pachatelé se většinou po telefonu vydávají za rodinné příslušníky, kteří se dostali do tíživé finanční situace a prosí o finanční pomoc. Tímto způsobem vylákali podvodníci již nemalé peníze.  

Prosíme o zvýšenou opatrnost a šíření této informace mezi své blízké. Lze tím předejít tomu, aby množství podvedených přibývalo. 

Moravskotřebovský zpravodaj

Aktuální vydání Moravskotřebovského zpravodaje v elektronické podobě naleznete zde. 
V případě, že byste měli zájem o zpravodaj v tištěné podobě, k dispozici bude na OÚ začátkem každého měsíce v množství 20 ks. 

Zavedení Mobilního Rozhlasu

Vážení spoluobčané, 
spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas, díky které s vámi nyní můžeme komunikovat moderně a efektivně. Občané, kteří se do Mobilního Rozhlasu zaregistrují, od nás budou dostávat důležité informace o dění v obci  Rychnov na Moravě, a to prostřednictvím SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace.

Co vám přinese registrace do Mobilního Rozhlasu? 

·         poslech běžných hlášení rozhlasu přímo z mobilu

·         novinky z úřadu přímo do telefonu

Prodej PB lahví

Obec nabízí prodej PB lahví, skladem jsou lahve o velikosti 2 a 10 kg, na objenání 33 kg. 

Cena 2 kg - 124,- Kč, 10 kg - 450,- Kč, 33 kg - 1 269,- Kč.

Pokud nemáte obal na výměnu lze zakoupit i obal, 2 kg - 500 kč, 10 Kg - 1000 Kč.

Prodej probíhá na obecním úřadě, případně volejte 733 121 966. 

Subscribe to Rychnov na Moravě RSS