7 - 2024 Pozvánka na zasedání ZO

Zveme občany na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v pondělí 26. února od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ. Program jednání naleznete v příloze. 

Provoz sběrného dvora

Informujeme občany o tom, že od nového roku je sběrný dvůr otevřen každou LICHOU sobotu v době od 8:30 do 11:30. 

Společenský ples - Třebařov

SRPDŠ Třebařov Vás srdečne zve na SPOLEČENSKÝ PLES, který se bude konat v pátek 1. března 2024

Datum: 
Pátek, 1. Březen 2024 - 20:00

Základní kurz NORDIC WALKING

Obec Rychnov na Moravě ve spolupráci s CHODÍME S ÚSMĚVEM pořádá Základní kurz NORDIC WALKING. Kurz se bude konat v neděli 7. dubna od 10 hodin a je nutné se na něho do 28. března přihlásit, protože počet účastníků je omezen. Přihlásit se můžete na tel.

Datum: 
Neděle, 7. Duben 2024 - 10:00

Velikonoční dílnička

Obec Rychnov na Moravě srdečně zve na Velikonoční dílničku, která se bude konat v sobotu 30. března v době od 14 do 17 hodin na tělocvičně. Přijďte si uplést pomlázku z proutí a vyrobit drobnosti pro radost. Pro nejmenší bude k dispozici hrací koutek.

Datum: 
Sobota, 30. Březen 2024 -
14:00 to 17:00

MDŽ

Obec Rychnov na Moravě srdečně zve všechny ženy na oslavu Mezinárodního dne žen, která se bude konat ve středu 6. března od 15 hodin v zasedací místnosti OÚ. Vystoupí děti z MŠ. Občerstvení zajištěno.

Datum: 
Středa, 6. Březen 2024 - 15:00

Změna ordinace MUDr. Grepla - dovolená 19.2.-24.2.2024

Ordinace ve Starém Městě bude ZAVŘENÁ. Akutní případy ošetří ordinace Medilink Moravská Třebová - dříve ordinace MUDr. Němcové, tel. číslo: 606 777 162
Rozpis ordinační doby níže

Výsledky Tříkrálové sbírky

V sobotu 6. ledna 2024 se v naší obci konala Tříkrálová sbírka. Celkem v naší obci koledovalo 5 skupin koledníků: 

Skupina paní Chlupové 6.455,- Kč
Skupina paní Knoblichové 3.934,- Kč
Skupina paní Markové 8.455,- Kč
Skupina paní Krmelové 5.530,- Kč
Skupina pana Žáka 2.034,- Kč

Celkem tedy koledníci v naší obci vykoledovali rekordních 26.408,- Kč. 
Děkujeme za Vaši štědrost. 

Jízdní řád autobusů od 10. 12. 2023

V příloze najdete jízdní řád autobusů platný od 10. prosince 2023.

Osvědčení o úspoře emisí

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy". Osvědčení naleznete v příloze.

Stavba kanalizace a ČOV zahájena

Editace 27. října.

Žádáme občany, kteří mají již nainstalovanou čerpací jímku, aby si co nejdříve zajistili přívod elektřiny. V příloze najdete leták, ve kterém jsou uvedeny požadavky na elektrickou přípojku. Po instalaci kontaktujte OÚ s žádostí o vypracování revize přívodu (revizi hradí obec). 
POZOR!!! napojení jednotlivých nemovitostí na čerpací jímky bude probíhat až na výzvu OÚ, a to po dokončení stavby kanalizace. 

Akademie začínajícího podnikání

Město Moravská Třebová pokračuje ve spolupráci s Pardubickým podnikatelským inkubáterem, P-PINK s cílem podpořit začínající či budoucí podnikatele ve městě a jeho okolí. Město prostřednictvím P-PINK zajistí sérii školení a workshopů, které budou pro účastníky bezplatné. Zájemci mohou zasílat přihlášky do 15. května na adresu zpravodaj@mtrebova.cz. Více informací naleznete zde.

Nabídka kurzů pro veřejnost

Pardubický kraj ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice nabízí kurzy pro laickou veřejnost. Nabídku kurzů naleznete v příloze. Termíny a veškeré další informace naleznete zde. 

Informace Českého telekomunikačního úřadu

Český telekomunikační úřad vydal informace pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu. Tyto informace naleznete v příloze.

Pasport cyklotras a cyklostezek Pardubického kraje

Pardubický kraj zveřejnil projekt týkající se cyklotras a cyklostezek v našem kraji. Mapu naleznete zde. 

Pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií

Úřad práce ČR nabízí pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií.
Potřebné informace nalezenete v příloze. 

Pozor! Varování před podvodnými praktikami

Policie České republiky, obvodní oddělení Svitavy nás požádalo o součinnost týkající se předání informace o množících se případech podvodů, jejíchž obětmi bývají hlavně senioři. Pachatelé se většinou po telefonu vydávají za rodinné příslušníky, kteří se dostali do tíživé finanční situace a prosí o finanční pomoc. Tímto způsobem vylákali podvodníci již nemalé peníze.  

Prosíme o zvýšenou opatrnost a šíření této informace mezi své blízké. Lze tím předejít tomu, aby množství podvedených přibývalo. 

Moravskotřebovský zpravodaj

Aktuální vydání Moravskotřebovského zpravodaje v elektronické podobě naleznete zde. 
V případě, že byste měli zájem o zpravodaj v tištěné podobě, k dispozici bude na OÚ začátkem každého měsíce v množství 20 ks. 

Zavedení Mobilního Rozhlasu

Vážení spoluobčané, 
spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas, díky které s vámi nyní můžeme komunikovat moderně a efektivně. Občané, kteří se do Mobilního Rozhlasu zaregistrují, od nás budou dostávat důležité informace o dění v obci  Rychnov na Moravě, a to prostřednictvím SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace.

Co vám přinese registrace do Mobilního Rozhlasu? 

·         poslech běžných hlášení rozhlasu přímo z mobilu

·         novinky z úřadu přímo do telefonu

Prodej PB lahví

Obec nabízí prodej PB lahví, skladem jsou lahve o velikosti 2 a 10 kg, na objenání 33 kg. 

Cena 2 kg - 124,- Kč, 10 kg - 450,- Kč, 33 kg - 1 269,- Kč.

Pokud nemáte obal na výměnu lze zakoupit i obal, 2 kg - 500 kč, 10 Kg - 1000 Kč.

Prodej probíhá na obecním úřadě, případně volejte 733 121 966. 

Subscribe to Rychnov na Moravě RSS