Výsledky přijímacího řízení

Mateřská škola Rychnov na Moravě, okres Svitavy

 

Seznam přijatých dětí od 1.9.2022

 

Mateřská škola Rychnov na Moravě, okres Svitavy přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

06/2022 Přijímá se od 1.9.2022

07/2022 Přijímá se od 1.9.2022

02/2022 Přijímá se od 1.9.2022

10/2022 Přijímá se od 1.9.2022

08/2022 Přijímá se od 1.9.2022

03/2022 Přijímá se od 1.9.2022

04/2022 Přijímá se od 1.9.2022

09/2022 Přijímá se od 1.9.2022

01/2022 Přijímá se od 1.9.2022

05/2022 Přijímá se od 1.9.2022

 

 

Vyvěšeno dne: 20.5.2022

Jana Pekařová

ředitelka školy