Prodej vánočních stromků

Obec Rychnov na Moravě bude prodávat od čtvrtka 8.12. vánoční stromky. Prodej se bude konat v pracovních dnech v době od 8,00 - 11,00 12,30 - 15,30 ve sběrném dvoře, do vyprodání zásob. V nabídce jsou smrcky a borovice, cena za ks je 80,- Kč. 

Česko zpívá koledy

Srdečně zveme všechny občany na společné zpívání vánočních koled, které se koná ve středu 14. prosince 2016 od 18:00 hodin na návsi. Naše obec se zapojila již po třetí do projektu Česko zpívá koledy s regionálním deníkem. Na návsi budou k dispozici texty zpívaných koled, stejně tak, jako teplé občerstvení. Plakát naleznete v příloze. Mapu měst a obcí zapojených do projektu naleznete zde.

Datum: 
Středa, 14. Prosinec 2016 - 18:00

Moravskotřebovský zpravodaj 12/2016

Informujeme občany o tom, že si v kanceláři OÚ mohou vyzvednout aktuální číslo Moravskotřebovského zpravodaje. V elektronické podobě naleznete zdravodaj zde


Změna ordinace v dětské ambulanci Staré Město

Ordinace dětské lékařky Staré Město informuje o tom, že v pondělí 5. prosince, ve čtvrtek 15. prosince a v pátek 16. prosince NEORDINUJE. Akutní případy ošetří MUDr. Jitka Hájková, tel. č. 461 352 223

Revize kotlů na tuhá paliva

Ministerstvo životního prostředí vydalo metodiku k revizi kotlů. Metodiku naleznete v příloze. 

Ručně malované mapy - SVITAVSKO

Obec Rychnov na Moravě nově nabízí možnost zakoupení ručně malovaných map Svitavska. Cena mapy je 30,- Kč/ks. Na zadní straně mapy se nachází představení obcí, které se zapojili do projektu (naše obec patří mezi ně). Na mapě nalezete obrázkově ztvárněné nejzajímavější turistické atrakce v regionu. 

POUTNÍ MÍSTO - KAPLE PANNY MARIE

Poutní místo Rychnov na Moravě - KAPLE PANNY MARIE Vás zve k návštěvě při příležitosti bohoslužeb, které se konají od května do listopadu každou neděli od 14:30.

Mulčování 2016

Vážení spoluobčané,
dnes tj. v úterý 24. 5. 2016 byl obecní malotraktor osazen mulčovačem a tím bylo zahájeno mulčování travních ploch v intavilánu obce.
Zájemce o tento druh práce upozorňujeme, že jsme byli nuceni zdražit cenu této služby na 200,- Kč/hodinu.
Pokud máte zájem o mulčování, objednat lze na OÚ a nebo přímo u traktoristy. 
 

Cestování s dětmi do zahraničí

V příloze naleznete informace, které se Vám budou hodit v případě, že chcete s dětmi cestovat do zahraničí. Tyto informace jsou platné podle právní úpravy od 1. 1. 2016. 

Soukromá zdravotní doprava

Nově je možné využít soukromé zdravotní dopravy klimatizovaným sanitním vozem. Dopravu provádí Ivo Cápal, profesionální zdravotník s dlouholetou praxí. Více informací naleznete na letáku v příloze. 

Výsledky referenda

Vážení spoluobčané, 

přinášíme Vám výsledky prvního referenda konaného v naší obci.

Referenda se zúčastnilo 306 oprávněných občanů z celkového počtu 489 oprávněných občanů.

Při otázce o výstavbě tlakové kanalizace v obci zvolilo variantu ANO 226 občanů a variantu NE zvolilo 79 občanů. Jeden hlas byl neplatný.

Referendum je platné a závazné, občané obce rozhodli o výstavbě tlakové kanalizace v obci. 

Sleva na rodinné vstupné do pekla Čertovina

Oznamujeme občanům, že v kanceláři OÚ je k dispozici 5 kusů slevových kupónů v hodnotě 100,- Kč na rodinné vstupné do pekla Čertovina. Více informací naleznete na www.peklocertovina.cz a na tel. čísle 468 005 005.

Počet obyvatel v naší obci k 1.1.2016

Vážení spoluobčané, 
je začátek nového roku, proto jsme pro Vás připravili statistický vývoj počtu obyvatel předcházejícího roku, který je sestavený na základě informací z evidence obyvatel. K 1. 1. 2015 bylo v obci k trvalému pobytu hlášeno 619 obyvatel. Během roku došlo k následujícím změnám: 9 přistěhovaných, 23 odstěhovaných, 4 narození a 5 zesnulých občanů. 
K 1. 1. 2016 je v obci k trvalému pobytu hlášeno 604 obyvatel v následujícím složení:  

Změna jízdního řádu

Od 13. prosince 2015 začne platit nový jízdní řád. 
Nový jízdní řád bude v tištěné podobě přílohou Rychnovských listů "prosinec" a naleznete jej také v příloze. 

Podpora dobré věci

Pokud máte zájem, můžete podpořit dobrou věc finančním příspěvkem či odevzdáním nepotřebných knoflíků. Kompletní informace naleznete v příloze. 

Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

Od roku 2016 bude možné platit daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPA, tato skutečnost by mohla přijít vhod našim občanům zejména proto, že na pobočce finančního úřadu v Moravské Třebové došlo k uzavření pokladny. Více informací o platbě daně přes SIPO naleznete na plakátu v příloze. 

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Obecní úřad Rychnov na Moravě  povoluje kácení zeleně rostoucí mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v katastrálním území Rychnov na Moravě.
Žádat o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (stromy a keře) může podat pouze vlastník pozemku, na kterém stromy nebo keře rostou nebo nájemce pozemku se souhlasem vlastníka.

Digitalizace katastrálních hranic

Informujeme občany o tom, že v obci probíhají pozemkové úpravy za účelem upřesnění, popřípadě rekonstrukce přídělů. Žádáme proto občany, aby umožnili pracovníkům geodetické firmy vstup na své pozemky. 

Jak odhlásit a přihlásit ojetý osobní automobil

Od 1. ledna 2015 nastaly v souvislosti s novelou zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích změny. Informace o nich získáte na plakátu ministerstva dopravy, který naleznete v příloze. 

Ustavující zasedání zastupitelstva

Vážení spoluobčané,

v pátek 07. listopadu 2014 se konalo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva naší obce.

Do zastupitelstva byli zvoleni: (SNK Občané za rozvoj Rychnova) Milan Hána, Josef Henzl, Božena Pospíšilová, Miroslav Sekanina, Hana Šmídová, Ing. Petr Švehla 
(SNK Občané Rychnova) Petr Knoblich, Ing. Jan Nechuta, Karel Pastýř, Ing. Nechuta se svého mandátu vzdal a na jeho místo nastoupil první náhradník tohoto uskupení Vladimír Šnajdr.

Na ustavující zasedání se dostavili všichni nový zastupitelé a přítomno bylo 32 občanů.

Statistika dopravy

Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám výsledek další statistiky dopravy v naší obci. Měření bylo provedeno v době od 23. července do 3. srpna roku 2014 na silnici v blízkosti domu čp. 65 na totožném místě jako první měření.

V dokumentu se dozvíte, kolik vozidel v obci kontrolovaným úsekem v danou dobu projelo, výsledek měření je rozdělen do dvou směrů, směr Moravská Třebová a směr Lanškroun. Vozidla jsou rozdělena do kategorií a dále podle dosažené rychlosti. V dokumentu je vše znázorněno i procentuálně.

Statistika dopravy

Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám výsledek statistiky dopravy v naší obci. Měření bylo provedeno v době od 9. ledna do 21. ledna roku 2014. 
Měření bylo prováděno na silnici v blízkosti domu čp. 65. 

Známky pro psy

Upozorňujeme majitele psů, že si mohou v kanceláři OÚ bezplatně vyzvednout nové psí známky. Známky jsou označeny číselnou řadou. Vydávat se budou popořadě na základě sdělení kontaktních údajů na majitele psa. Pokud by se pejsek zatoulal, jeho nálezce může informovat obecní úřad, který díky seznamu bude okamžitě kontaktovat majitele psa.

Projekt úpravy návsi

Vážení občané,

v přílohách můžete shlédnout dokumentaci úpravy návsi, je přiložen i seznam dotčených pozemků.
V případě zájmu o bližší informace kontaktujte OÚ.  

Předání dekretu o přidělení znaku a vlajky obci

Vážení občané, dne 10. 06. 2013 se starosta a místostarosta obce zúčastnili slavnostního předání dekretu, který opravňuje obec používat tyto symboly. Toto předání se konalo na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Dekret byl předán z rukou předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Miroslavy Němcové. Tohoto aktu se zúčastnilo celkem 56 obcí a měst ČR. Od tohoto okamžiku je obec oprávněna oficiálně užívat tyto symboly obce.

Geoportál obce Rychnov na Moravě

Vážení spoluobčané,
potřebujete informace o vlastnictví pozemku či nemovitosti, nebo vás zajímá které pozemky a stavby má ve vlastnictví obec Rychnov na Moravě?

Subscribe to Rychnov na Moravě RSS