Podzimní burza

Obec Rychnov na Moravě pořádá PODZIMNÍ BURZU oblečení a sportovních potřeb pro děti i dospělé , popřípadě domácích potřeb a jiného "čehosi", co se jednomu nehodí a dalšímu poslouží. Burza se koná v sobotu 22. října v době od 15:00 do 17:00 v zasedací místnosti OÚ.

Datum: 
Sobota, 22. Říjen 2016 -
15:00 to 17:00

Zasedání zastupitelstva obce

Vážení spoluobčané,
přijměte pozvání na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat ve středu 26. října od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Zasedání zastupitelstva obce je veřejné, tudíž se může zúčastnit každý občan, který se zajímá o aktuální dění v obci, nebo se chce na cokoliv zeptat.
Program jednání naleznete v příloze.

Datum: 
Středa, 26. Říjen 2016 - 18:00

Revize kotlů na tuhá paliva

V příloze se nachází informace o možnosti objednání revize kotlů na tuhá paliva. Další informace k této problematice budou vytištěny v Rychnovských listech.

Volby do zastupitelstva Pardubického kraje

Vážení spoluobčané přinášíme Vám výsledky voleb do krajského zastupitelstva, které se konaly v pátek 7. října a sobotu 8. října 2016.

Zdroj volby.cz, kde můžete zjistit výsledky voleb i v jiných obvodech.

Moravskotřebovský zpravodaj 10/2016

Informujeme občany o tom, že si v kanceláři OÚ mohou vyzvednout aktuální číslo Moravskotřebovského zpravodaje. V elektronické podobě naleznete zdravodaj zde


Nabídka zaměstnání AVX

Firma AVX Czech Republic s.r.o. nabízí volná pracovní místa. Více informací naleznete v příloze. 

Vyplácení jízdného

Informujeme rodiče dětí dojíždějících do základních škol, že pokud si ještě v kanceláři OÚ nevyzvedli peníze za jízdné za období leden až červen 2016, mohou tak učinit. 
Příspěvek na jízdné dělá 100,-/kalendářní měsíc školního roku a má na něho nárok každý rodič, jehož dítko je školou povinné. 

Drakiáda

Obec Rychnov na Moravě pořádá v pátek 28. října od 14:00 hodin na místním fotbalovém hřišti DRAKIÁDU. Pečené brambory v popelu a další občerstvení jsou zajištěny. Draci se budou prodávat i na místě. Srdečně zvou pořadatelé.

Datum: 
Pátek, 28. Říjen 2016 - 14:00

Změna ordinace v dětské ambulanci Staré Město

Dětská ambulance ve starém městě informuje pacienty o násldujících změnách:
Čtvrtek     6.10.2016  Tatenice       7:30 - 9:00
                                           St. Město     9:30 - 11:00
Pátek        7.10.2016   ZAVŘENO
Čtvrtek   20.10.2016 Tatenice        7:30 - 9:00
                                           St.Město        9:30 - 11:00
Pátek      21.10.2016   ZAVŘENO

 

Výkup jablek - Damníkov

Firma Recycling - kovové odpady a.s. informuje občany o tom, že 31. srpna zahájila výkup padaných jablek. Více informací nalezete na plakátu v příloze. 

Cyklobus Českomoravským pomezím

Od 1. července do 28. srpna bude přes naši obec jezdit cyklobus. Jízdní řád cyklobusu a mapu doporučených výletních míst naleznete níže.

Ručně malované mapy - SVITAVSKO

Obec Rychnov na Moravě nově nabízí možnost zakoupení ručně malovaných map Svitavska. Cena mapy je 30,- Kč/ks. Na zadní straně mapy se nachází představení obcí, které se zapojili do projektu (naše obec patří mezi ně). Na mapě nalezete obrázkově ztvárněné nejzajímavější turistické atrakce v regionu. 

POUTNÍ MÍSTO - KAPLE PANNY MARIE

Poutní místo Rychnov na Moravě - KAPLE PANNY MARIE Vás zve k návštěvě při příležitosti bohoslužeb, které se konají od května do listopadu každou neděli od 14:30.

Mulčování 2016

Vážení spoluobčané,
dnes tj. v úterý 24. 5. 2016 byl obecní malotraktor osazen mulčovačem a tím bylo zahájeno mulčování travních ploch v intavilánu obce.
Zájemce o tento druh práce upozorňujeme, že jsme byli nuceni zdražit cenu této služby na 200,- Kč/hodinu.
Pokud máte zájem o mulčování, objednat lze na OÚ a nebo přímo u traktoristy. 
 

Cestování s dětmi do zahraničí

V příloze naleznete informace, které se Vám budou hodit v případě, že chcete s dětmi cestovat do zahraničí. Tyto informace jsou platné podle právní úpravy od 1. 1. 2016. 

Soukromá zdravotní doprava

Nově je možné využít soukromé zdravotní dopravy klimatizovaným sanitním vozem. Dopravu provádí Ivo Cápal, profesionální zdravotník s dlouholetou praxí. Více informací naleznete na letáku v příloze. 

Výsledky referenda

Vážení spoluobčané, 

přinášíme Vám výsledky prvního referenda konaného v naší obci.

Referenda se zúčastnilo 306 oprávněných občanů z celkového počtu 489 oprávněných občanů.

Při otázce o výstavbě tlakové kanalizace v obci zvolilo variantu ANO 226 občanů a variantu NE zvolilo 79 občanů. Jeden hlas byl neplatný.

Referendum je platné a závazné, občané obce rozhodli o výstavbě tlakové kanalizace v obci. 

Sleva na rodinné vstupné do pekla Čertovina

Oznamujeme občanům, že v kanceláři OÚ je k dispozici 5 kusů slevových kupónů v hodnotě 100,- Kč na rodinné vstupné do pekla Čertovina. Více informací naleznete na www.peklocertovina.cz a na tel. čísle 468 005 005.

Počet obyvatel v naší obci k 1.1.2016

Vážení spoluobčané, 
je začátek nového roku, proto jsme pro Vás připravili statistický vývoj počtu obyvatel předcházejícího roku, který je sestavený na základě informací z evidence obyvatel. K 1. 1. 2015 bylo v obci k trvalému pobytu hlášeno 619 obyvatel. Během roku došlo k následujícím změnám: 9 přistěhovaných, 23 odstěhovaných, 4 narození a 5 zesnulých občanů. 
K 1. 1. 2016 je v obci k trvalému pobytu hlášeno 604 obyvatel v následujícím složení:  

Změna jízdního řádu

Od 13. prosince 2015 začne platit nový jízdní řád. 
Nový jízdní řád bude v tištěné podobě přílohou Rychnovských listů "prosinec" a naleznete jej také v příloze. 

Podpora dobré věci

Pokud máte zájem, můžete podpořit dobrou věc finančním příspěvkem či odevzdáním nepotřebných knoflíků. Kompletní informace naleznete v příloze. 

Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

Od roku 2016 bude možné platit daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPA, tato skutečnost by mohla přijít vhod našim občanům zejména proto, že na pobočce finančního úřadu v Moravské Třebové došlo k uzavření pokladny. Více informací o platbě daně přes SIPO naleznete na plakátu v příloze. 

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Obecní úřad Rychnov na Moravě  povoluje kácení zeleně rostoucí mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v katastrálním území Rychnov na Moravě.
Žádat o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (stromy a keře) může podat pouze vlastník pozemku, na kterém stromy nebo keře rostou nebo nájemce pozemku se souhlasem vlastníka.

Digitalizace katastrálních hranic

Informujeme občany o tom, že v obci probíhají pozemkové úpravy za účelem upřesnění, popřípadě rekonstrukce přídělů. Žádáme proto občany, aby umožnili pracovníkům geodetické firmy vstup na své pozemky. 

Jak odhlásit a přihlásit ojetý osobní automobil

Od 1. ledna 2015 nastaly v souvislosti s novelou zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích změny. Informace o nich získáte na plakátu ministerstva dopravy, který naleznete v příloze. 

Ustavující zasedání zastupitelstva

Vážení spoluobčané,

v pátek 07. listopadu 2014 se konalo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva naší obce.

Do zastupitelstva byli zvoleni: (SNK Občané za rozvoj Rychnova) Milan Hána, Josef Henzl, Božena Pospíšilová, Miroslav Sekanina, Hana Šmídová, Ing. Petr Švehla 
(SNK Občané Rychnova) Petr Knoblich, Ing. Jan Nechuta, Karel Pastýř, Ing. Nechuta se svého mandátu vzdal a na jeho místo nastoupil první náhradník tohoto uskupení Vladimír Šnajdr.

Na ustavující zasedání se dostavili všichni nový zastupitelé a přítomno bylo 32 občanů.

Statistika dopravy

Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám výsledek další statistiky dopravy v naší obci. Měření bylo provedeno v době od 23. července do 3. srpna roku 2014 na silnici v blízkosti domu čp. 65 na totožném místě jako první měření.

V dokumentu se dozvíte, kolik vozidel v obci kontrolovaným úsekem v danou dobu projelo, výsledek měření je rozdělen do dvou směrů, směr Moravská Třebová a směr Lanškroun. Vozidla jsou rozdělena do kategorií a dále podle dosažené rychlosti. V dokumentu je vše znázorněno i procentuálně.

Subscribe to Rychnov na Moravě RSS