Zápis do MŠ pro rok 2021/2022

 

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Kdy proběhne zápis?

Zápis do mateřské školy Rychnov na Moravě, okres Svitavy na školní rok 2021/2022 proběhne v období od 3. května 2021 do 14. května 2021 pravděpodobně v distanční podobě, tedy bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Co bude třeba doložit u zápisu?

1. vyplněnou žádost o přijetí, potvrzenou lékařem

2. kopii rodného listu dítěte

3. pokud má dítě zdravotní znevýhodnění, je nutné připojit i doporučení lékaře, školského poradenského zařízení, kde bylo dítě vyšetřeno.

Formulář – „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ bude k dispozici ke stažení na těchto webových stránkám v sekci DOKUMENTY od1.4.2021.

Je podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy i očkování?

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním,

nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (k 31.8.2021 do sáhne pěti let).

Jakým způsobem mám žádost o přijetí dítěte doručit do mateřské školy?

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a další dokumenty doručit následujícími způsoby:

- do datové schránky školy (ID datové schránky MŠ Rychnov na Moravě: tuqxn5q),

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – tedy nelze jen poslat prostý email (ms@rychnovnm.cz),

- poštou (Mateřská škola Rychnov na Moravě, okres Svitavy, Rychnov na Moravě 166, 569 34 Rychnov na Moravě), 

- osobním předáním do schránky - místo bude upřesněno

Jak bude ředitelka postupovat, pokud se přihlásí víc dětí, než bude možné přijmout?

Ředitelka bude postupovat podle "Kritérií pro přijetí dětí do MŠ na školní rok 2021/2022", která předem zveřejní.

Přednostně budou přijaty děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu v Rychnově na Moravě

dále podle věku

Chtěli bychom se podívat do mateřské školy, bude k tomu příležitost?

V současné situaci to není možné. Pokud to situace dovolí, pozveme si přijaté děti ještě před nástupem do MŠ

 

Ředitelka školy Vám ráda odpoví na Vaše další případné dotazy na tel.: 777256968

a těší se na Vás a Vaše děti v Mateřské škole Rychnov na Moravě, okres Svitavy

Co má zvládnout dítě při nástupu do MŠ:

 

  • umí si říci co chce – komunikuje
  • spolupracuje při oblékání 
  • nenosí pleny
  • samostatně si nazouvá  obuv
  • dokáže se samo najíst: držet lžíci, při jídle sedět u stolu
  • pije z hrnečku a skleničky
  • samostatně používá toaletu
  • umí si umýt ruce mýdlem 
  • ujde kratší vzdálenost