Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zápis k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole proběhne v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání
• Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte. (bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců)

Podání žádosti:
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) ms@rychnovnm.cz
2. poštou na adresu školy - Rychnov na Moravě 166, 569 34 Rychnov na Moravě
3. osobní podání (v případě nutnosti osobního podání kontaktujte ředitelku školy: Jana Pekařová 777256968)
4. do datové schránky - každá škola má svou datovou schránku - naše ID je tuqxn5q

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (poslední rok před školou).
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Postačí když doložíte prohlášení o tom, že je dítě řádně očkované ( ke stažení v dokumentech ) a kopii očkovacího průkazu.

Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Doložte tedy prosím v termínu 2.5. - 16.5.2020
ŽÁDOST O PŘIJETÍ (viz příloha)
PROHLÁŠENÍ O TOM, ŽE JE DÍTĚ ŘÁDNĚ OČKOVANÉ (viz příloha)
KOPII OČKOVACÍHO PRŮKAZU A RODNÉHO LISTU

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Máte-li dotazy, kontaktujte ředitelku školy na te. 777256968

Jana Pekařová, ředitelka školy

Datum: 
Sobota, 2. Květen 2020 (Celý den) to Sobota, 16. Květen 2020 (Celý den)
Místo konání: